Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
Bokserski

Wydział Organizacji i Rozwoju PZB
przypomina o konieczności dokonania rejestracji
w nowym systemie licencyjnym.