KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA I TRENERA II KLASY W BOKSIE - ATiIS

Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu uprzejmie informuje, że organizuje nabór kandydatów do udziału w szkoleniu na stopień instruktora sportu w boksie oraz trenera kl. II w boksie.

Kurs organizowany będzie w dwóch grupach:
Grupa I - w Szczytnie w wersji weekendowej, - instruktor sportu w boksie
początek - 01.czerwca 2019 r., koszt z zakwaterowaniem - 1650 zł;
kierownik kursu Zenon Jagiełło - 503 367 488,
Grupa II - w Warszawie  zajęcia codzienne , początek 07.czerwca 2019 r.
koszt - 1 200 zł instruktor , 1400 zł - trener kl II,
kierownik kursu Dariusz Karpiński - 796 050 025.
Po zakończeniu kursu odbędzie się egzamin przed komisją wyznaczoną przez PZB.
Zdanie w/w egzaminu jest niezbędne do uzyskania przez absolwentów kursu licencji trenerskiej Polskiego Związku Bokserskiego.
                                                                           Dariusz Karpinski

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.