Komunikatu nr 1/08/2020 biura PZB

Polski Związek Bokserski zgodnie z zatwierdzonym na mocy uchwały Zarządu z dnia 15.07.2020 Regulaminem Kongresu Wyborczego wskazuje następujące terminy:

  1. Termin zgłaszania kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego upływa w dniu 12.08.2020r. ( pocztą i elektronicznie)
  2. Termin zgłaszania delegatów na Kongres Wyborczy PZB przez Okręgowe Związki Bokserskie upływa w dniu 04.09.2020r. (elektronicznie)

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.