> ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA PZB

Leszek Piotrowski

Prezes Polskiego Związku Bokserskiego - Członek Prezydium PZB

Maciej Demel

V-ce Prezes do spraw Organizacji i Rozwoju PZB - Członek Prezydium PZB.

Grzegorz Nowaczek

V-ce Prezes ds. Finansów i Marketingu PZB - Członek Prezydium PZB

Marcin Stankiewicz

V-ce Prezes ds. Wyszkolenia PZB - Członek Prezydium PZB.

Barbara Sańko

V-ce Prezes ds. Zagranicznych PZB - Członek Prezydium PZB.

Krzysztof Sugier

Sekretarz Zarządu PZB - Członek Prezydium PZB.

Sławomir Kozłowski

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego PZB.

Piotr Byrdy

Przewodniczący Wydziału Sportowego PZB. 

Łukasz Dybiec

Przewodniczący Wydziału ds. Finansowych i Marketingu PZB. 

Roman Ślagowski

Przewodniczący Wydziału ds. Zagranicznych PZB.

Edmund Kubisiak

Przewodniczący Wydziału Młodzieżowego PZB. 

Ryszard Makowski

Przewodniczący Wydziału ds. Kontaktów z OZB i Klubami PZB.

Krzysztof Łajdyk

Członek Zarządu PZB

Maciej Dziurgot

Członek Zarządu PZB.

Waldemar Pawlak

Członek Zarządu PZB.

Łukasz Butryński

Przewodniczący Wydziału ds. Boksu Kobiet PZB (poza Zarządem PZB)