XXXIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI im. FELIKSA STAMMA – WARSZAWA 2017