Wojciech Bartnik: Turniej Stamma to wspaniały sprawdzian i szkoła życia