Turniej im. Feliksa Stamma: 29 reprezentantów Polski na starcie!