OŚWIADCZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO W SPR. AUTORSTWA PANA SŁAWOMIRA JEŻEWSKIEGO MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z XXX MTB im. FELIKSA STAMMA – 2013