OKRĘGOWE ZWIĄZKI BOKSERSKIE, KLUBY BOKSERSKIE ZRZESZONE W PZB