NATALIA MARCZYKOWSKA ZAPEWNIŁA SOBIE MEDAL MME W SOFII