Klikając na poniższy pomarańczowy napis zostaniemy automatycznie przekierowani do systemu elektronicznego.

NOWY ELEKTRONICZNY SYSTEM LICENCYJNY - już działa

Komunikat nr 2/12/16

Wydziału Organizacji i Rozwoju
w sprawie opłat licencyjnych na rok 2017

Na podstawie Uchwały Zarządu PZB z dn. 18.12.2016r. wysokość opłat związanych z wydawaniem, przedłużaniem i wznawianiem licencji przedstawia się, co następuje:

Opłata wpisowa:

Wysokość opłaty wpisowej klubu sportowego występującego o przyjęcie w poczet członków PZB wynosi 500,-. Opłata winna być wniesiona wraz ze złożeniem wniosku. Tak więc wysokość opłaty nie uległa podwyższeniu.

Opłata licencyjna okręgowa.

Wysokość rocznej składki licencyjnej Okręgowych Związków Bokserskich wynosi 500,-. Termin wniesienia wpłaty upływa z dniem 31-03-2017r. Tak więc wysokość opłaty nie uległa podwyższeniu. Natomiast wydłużono termin uiszczenia opłaty.

Opłata licencyjna klubowa /dotyczy Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych/

Wysokość rocznej składki licencyjnej klubowej wynosi 300zł. Tak więc wysokość opłaty nie uległa podwyższeniu. Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa z dniem 31-03-2017r. jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego startu w 2017 roku.

Opłaty licencyjne trenerskie.

Wysokość rocznej składki licencyjnej trenerskiej wynosi 100zł. Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa z dniem 31-03-2017r. jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego startu w 2017 roku, w którym trener weźmie udział. Opłaty dotyczą wszystkich trenerów bez względu na ich uprawnienia tj:

– Instruktor;
– Trener II kl.;
– Trener I kl.;
– Trener kl. M;
– Trener kl. MM;

Opłaty licencyjne sędziowskie.

Wysokość rocznej opłaty licencyjnej sędziowskiej wynosi 100zł. Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa z dniem 31-03-2017r. jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej imprezy sportowej, w na którą sędzia zostanie delegowany. Opłaty dotyczą wszystkich sędziów bez względu na ich uprawnienia t.j.:

– sędzia główny (supervisor): – związkowy;

– okręgowy;

– delegat sportowy (ITO):

– związkowy;

– okręgowy;

– sędzia ringowy/punktowy : – kandydat;

– okręgowy;

– związkowy;

– międzynarodowy.

Opłaty licencyjne zawodnicze.

Wysokość rocznej opłaty zawodniczej wynosi odpowiednio dla:

– junior/ka (youth) – 50zł

– senior/ka (elite) – 100zł

Ostateczny termin wniesienia opłat upływa z dniem 31-03-2017r. jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego startu w 2017 roku.

Niedotrzymanie terminu opłat skutkuje pozbawieniem prawa uczestnictwa w wszystkich zawodach sportowych organizowanych w Polskim Związku Bokserskim. Wznowienie licencji jest możliwa po dokonaniu rocznej opłaty wpisowej, która jest jednakowa dla wszystkich członków i wynosi 30zł.

Ostateczny termin wniesienia opłaty nie obowiązuje dla osób i klubów które ubiegają się o wydanie licencji.

Wiceprezes ds Organizacji i Rozwoju

Maciej Demel


Archiwa