KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO SEKRETARZA GENERALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO