KOMUNIKAT WYDZ. WYSZKOL. PZB NR 24/2017 W SPR. KONSULTACJI SZKOLENIOWEJ DLA ZAWODNIKÓW MŁODZ. KADRY NARODOWEJ MĘŻCZYZN (17 – 18 l.) W SŁUBICACH ORAZ MIĘDZYNARODOWYM ZGRUPOWANIU WE FRANKFURCIE/O (GER)