KOMUNIKAT WYDZ. WYSZKOL. PZB NR 23/2017 W SPR. KONSULTACJI SZKOLENIOWEJ DLA ZAWODNIKÓW MŁODZ. KADRY NARODOWEJ MĘŻCZYZN (15 – 16 l.) W SŁUBICACH ORAZ MIĘDZYNARODOWYM ZGRUPOWANIU WE FRANKFURCIE/O (GER)