KOMUNIKAT WYDZ. WYSZKOL. PZB NR 19/2017 W SPR. PREZENTACJI W DNIU 13.02.2017r. SYSTEMU SZKOLENIA W RAMACH KADR WOJEWÓDZKICH W MAKROREGIONACH W 2017r.