KOMUNIKAT WYDZ. WYSZKOL. PZB NR 17/2017 W SPR. KONSULTACJI MŁODZIEŻOWEJ KADRY NARODOWEJ KOBIET (15 – 16 l.) W BIAŁYMSTOKU I STARTU W MTB W GOMEL (BLR)