KOMUNIKAT WYDZ WYSZKOL. PZB NR 1/2017 – PRZYPOMNIENIE