KOMUNIKAT WYDZ. SĘDZ. PZB NR 3/02/2017 W SPR. OBSAD SĘDZIOWSKICH SZCZEBLA CENTRALNEGO