Komunikat nr 63/2017 dot. Konsultacji szkoleniowej dla zawodników KN Seniorów w Białymstoku