Komunikat nr 61/2017 dot. konsultacji szkoleniowej dla zawodników KN Seniorów w Warszawie w dniach 29-30.05.2017 połączonej z badaniami lekarskimi