Komunikat nr 54/2017 dot. Zgrupowania MKN Kobiet 19-23 w Warszawie połączonej z turniejem Stamma