Komunikat nr 42/2017 dot. Męskiej Młodzieżowej Kadry Narodowej