KOMUNIKAT nr 27/2017 dot. Zgrupowania Męskiej Młodzieżowej Kadry Narodowej