Komunikat 56/2017 dot. konsultacji szkoleniowej w Tarnowie dla zawodniczek MKN 17-18lat