MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX MAŁOPOLSKI W BOKSIE 2017