Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
Bokserski

Wydział Organizacji i Rozwoju PZB
ogłasza wstępny nabór zgłoszeń o organizację
imprez szczebla centralnego w roku 2018.

Planowane wydarzenia:

- Mistrzostwa Polski Kobiet;
- Mistrzostwa Polski Mężczyzn;
- Puchary Polski Kobiet;
- Puchary Polski Mężczyzn;
- Akademickie Mistrzostwa Polski;
- Mecze Reprezentacji Kobiet w ramach SKBO;
- Mecze Reprezentacji Mężczyzn w ramach SKBO;

Wstępne zgłoszenia można kierować na adres mailowy PZB: biuro@pzb.com.pl do dnia 30-09-2017r.