DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ W SPRAWIE FUNKCJI: SEKRETARZA GENERALNEGO ORAZ TRENERÓW GŁÓWNYCH KADR NARODOWYCH SENIOREK I SENIORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO