Arkadiusz Szwedowicz: W drużynie jest klimat i energia