KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA WYSZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA WYSZKOLENIA  POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

Polski Związek Bokserski z siedzibą w Warszawie (00-659), przy ul. Koszykowej 51A/13 ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia Kierownika Wyszkolenia na podstawie umowy o pracę lub podjęcia współpracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Kierownika Wyszkolenia.

 1. Główne zadania i obowiązki Kierownika Wyszkolenia:
 • współpraca z MSiT, COS-em, PKOl-em i innymi organizacjami,
 • przestrzeganie ustalonych przez PZB zasad organizacji szkolenia, kwalifikacji do kadr i reprezentacji narodowej oraz przepisów i regulaminów Związku,
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją ramowych, indywidualnych i grupowych planów szkoleniowych zgodnych z regulaminami PZB i wytycznymi MSiT,
 • współpraca z trenerami kadry narodowej, trenerami współpracującymi oraz trenerami ośrodków szkoleniowych i szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie planowania, opiniowania i kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym zgodnie z wymogami Związku i MSiT,
 • współpraca z biurem Związku w zakresie opracowywania ofert programowych do MSiT,
 • składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami PZB i MSiT.
 1. Wymagania podstawowe:
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • minimum trzyletni staż pracy szkoleniowej w boksie,
 • przedłożenie koncepcji pracy Wydziału Wyszkolenia PZB,
 • znajomość specyfiki dyscypliny i przepisów dotyczących boksu,
 • znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia w boksie,
 • znajomość procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
 • znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys zawodowy (Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Bokserski podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”
 • list motywacyjny,
 • koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji do dnia 25.07.2019 r. do godziny 16:30 osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Polskiego Związku Bokserskiego, ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa lub na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • oferty konkursowe, które nie będą zawierać wymaganego kompletu dokumentów, a także oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Procedura i przebieg konkursu:
 • powołanie Komisji Konkursowej przez Zarząd PZB w dniu 05.07.2019 r.
 • składanie ofert konkursowych do PZB do dnia 25.07.2019 r.
 • Komisja Konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do Zarządu PZB o unieważnienie konkursu lub powołanie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Wyszkolenia.
 • ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej na stronie internetowej PZB w dniu 30.07.2019 r.

 

                                                                                                 

                                                                                                                            Prezes

                                                                                                       Polskiego Związku Bokserskiego

                                                                                                                  Grzegorz Nowaczek

  

Zastrzeżenia prawne:

Polski Związek Bokserski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Polski Związek Bokserski (PZB) z siedzibą przy ul. Koszykowej 51A/13, 00-659 Warszawa. Ponadto, informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PZB w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z PZB pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numerem telefonu +48 (22) 629 53 96 oraz korespondencyjnie ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dwunastu (12) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym PZB w przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez utrzymanie infrastruktury informatycznej biorącej w niej udział.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

7) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przez ustawę kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze jest wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w naborze. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

9) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.