Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
Bokserski


KONGRES SPRAWOZDAWCZY POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO – 23.06.2018r.


W dniu 23.06.2018r. (sobota) w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 6A, II p. Sala B odbędzie się KONGRES SPRAWOZDAWCZY POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO za rok 2017

- godz. 11.00 – I termin

- godz. 11.30 – II termin

W związku z powyższym wszystkie Okręgowe Związki Bokserskie są zobowiązane do przesłania – drogą elektroniczną – na adres PZB biuro@pzb.com.pl Uchwał dotyczących imiennego składu delegatów – w formie listy – na w/w Kongres z ich Okręgów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018r.

Lista musi zawierać:

- Imię i nazwisko delegata

- Numer telefonu delegata

- Adres elektroniczny do delegata

Na wskazane adresy elektroniczne delegatów na w/w Kongres – w terminie na 14 dni przed Kongresem – zostaną przesłane materiały dokumentacyjne związane z Kongresem.


Porządek obrad

Sprawozdawczego Kongresu Polskiego Związku Bokserskiego

Warszawa, 23 czerwca 2018 r.


Pierwszy Termin – 23 czerwca 2018 r., godz. 11.00

Drugi Termin – 23 czerwca 2018r. godz. 11.30


1.      Otwarcie Kongresu i wystąpienie Prezesa PZB.

2.      Wybór Prezydium Kongresu, Przewodniczącego Obrad, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3.      Uchwalenie Regulaminu obrad.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Kongresu:

1)      Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej;

2)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

6.      Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

7.      Sprawozdanie z działalności merytorycznej Związku za 2017r.

8.      Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności merytorycznej Związku za 2017 r.

9.      Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2017 r.

10.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego PZB za 2017 r.

11.  Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym PZB za 2017 r..

12.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego PZB za 2017 r.

13.  Przedstawienie propozycji zmian w Statucie PZB

14.  Dyskusja nad zaproponowanymi zmianami w Statucie PZB

15.  Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych zmian w Statucie PZB

16.  Przedstawienie propozycji Regulaminu Dyscyplinarnego PZB

17.  Dyskusja nad propozycją Regulaminu Dyscyplinarnego PZB

18.  Głosowanie nad przyjęciem propozycji Regulaminu Dyscyplinarnego PZB

19.  Wybory uzupełniające do Zarządu

20.   Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

21.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków

22.  Dyskusja oraz głosowanie nad wnioskami i uchwałami.

23.  Zamknięcie Kongresu.


10.06.2018r. – DZIEŃ BOKSU OLIMPISKIEGO


Dziesiąty dzień czerwca – zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego z 2017r. – to Dzień Boksu Olimpijskiego.

W bieżącym sezonie 10.06.2018r. (niedziela) odbędzie się już II edycja Dnia Boksu Olimpijskiego, w ramach której we wszystkich Ośrodkach, klubach i sekcjach pięściarskich na terenie naszego kraju – wzorem ubiegłego roku – zorganizowane zostaną akcje promujące boks olimpijski w Polsce.

Wachlarz wydarzeń możliwych do zrealizowania przy tej okazji jest naprawdę bogaty. Mogą to być zawody, walki pokazowe, pokazy techniki, pokazy treningu, czy wreszcie konkursy i zabawy sprawnościowe.   

Dzień Boksu Olimpijskiego to bardzo dobra okazja do włączenia się w tę akcję klubów biorących udział w Programie Akademii Boksu Olimpijskiego.


SPOTKANIE Z TRENERAMI KADR NARODOWYCH


W dniu 23.05.2018r. (środa) w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie, przy ul. Koszykowej 51A/13 odbędzie się spotkanie z wszystkimi Trenerami Kadr Narodowych.

Obecność obowiązkowa. Początek zebrania – godz. 12.00.


KRAJOWY KOORDYNATOR ds. PROGRAMU: „AKADEMIA BOKSU OLIMPIJSKIEGO”


W dniu 15.05.2018r. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego powołał na funkcję Koordynatora ds.  Programu „Akademia Boksu Olimpijskiego” dr. Dariusza Karpińskiego.


POWOŁANIE RYSZARDA MAKOWSKIEGO NA FUNKCJĘ V-CE PREZESA PZB

Prezes Polskiego Związku Bokserskiego – Leszek Piotrowski, powołał w dn. 28.04.2018r. na funkcję V-ce Prezesa PZB Ryszarda Makowskiego.

Ryszard Makowski – pełniąc tę funkcję – odpowiedzialny będzie za koordynację współpracy między poszczególnymi Wydziałami Związku.

Leszek Piotrowski

Prezes PZB
KRYTERIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI DO OOM - 2018

Zgodnie z decyzją Prezesa PZB podjętą na posiedzeniu Zarządu Związku w Karlinie 28.03.2018r. kwestię składu zawodniczego na OOM - 2018 powierzono p. Piotrowi Byrdy.

Ponieważ - zgodnie z Regulaminem OOM 2018 - nie przewiduje się dodatkowych walk kwalifikacyjnych do turnieju finałowego OOM w Koninie Wydział Sportowy PZB w porozumieniu z Wydziałem Wyszkolenia ustalił następujące kryteria regulujące dodatkowe dopuszczenia w grupie chłopców:

1. Zajęcie 2 miejsca w turnieju kwalifikacyjnym do OOM

2. Wywalczenie medalu na OOM w 2017r.

3. Wywalczenie medalu na Mistrzostwach Polski Młodzików w 2017r.

4. Rekomendacja Trenera Kadry Narodowej Kadetów wraz ze sztabem szkoleniowym. Rozstrzygnięcie w tej kwestii jest integralną decyzją Trenera KN Kadetów, który ma w tej kwestii wolną rękę i ponosi za podjęte decyzje całkowitą odpowiedzialność

5. Kolejność nadsyłania zgłoszeń


KOMUNIKAT PZB

           Wydział Sportowy  w porozumieniu z Wydziałem Wyszkolenia informuje, że zgłoszenia zawodników (kadetów) do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zgłaszać można do dnia 30.04.2018r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy e-mailowe:

biuro@pzb.com.pl    i piotrbyrdy@op.pl


Przewodniczący Wydziału Sportowego PZB

Piotr Byrdy


KOMUNIKAT BIURA PZB W SPRAWIE 

OŚWIADCZEŃ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki  Polski Związek Bokserskich przekazuje do wykorzystania aktualny druk oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby związane z Kadrą Narodową – zawodnicy, trenerzy, osoby współpracujące są zobowiązane do wypełnienia tego dokumentu oraz przesłania do Biura Polskiego Związku Bokserskiego w terminie do 30.04.2018r.


MISTRZOSTWA EUROPY MŁODZIKÓW – 2018


W dniach 21-30.05.2018 r. w bułgarskiej Albenie odbędą się Mistrzostwa Europy Młodzików (Scholboys 13 – 14 lat). W związku z powyższym – chcąc umożliwić naszym zawodnikom tej grupy wiekowej start w mistrzostwach kontynentalnych – Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego wzorem lat ubiegłych informuje, że:

1. Szacunkowy koszt wyjazdu na te zawody to kwota 4800 zł, którą podmioty zainteresowane muszą pokryć z każdą osobę wyrażającą chęć udziału w tych Mistrzostwach.

2. Zgłaszając swojego zawodnika do udziału w kwalifikacjach do tej imprezy należy mieć świadomość konieczności pokrycia tych kosztów w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r. Fakt, że opłata nie zostanie wniesiona w powyższym terminie automatycznie powoduje uznanie zgłoszenia, jako nieważne.

3. Wszelkie kwestie formalne, dotyczące zgłoszenia należy uzgadniać z osobą koordynująca ten wyjazd, to jest z trenerem KSW Róża Karlino Tomaszem Różańskim – Tel   667217598. 


EKSTRA LIGA BOKSU OLIMPIJSKIEGO – 2018

Uprzejmie informujemy wszystkie kluby, które przesłały zgłoszenia do projektu: AKDEMIA BOKSU OLIMPIJSKIEGO,

iż PZB złożyło w dniu 20 grudnia 2017 wniosek do konkursu ogłoszonego przez Departament Sportu dla Wszystkich.

Konkurs będzie rozstrzygnięty do 20 lutego 2018 r., a o wynikach poinformujemy Państwa na stronie internetowej PZB.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym wszelkie działania podejmowane przez kluby do czasu ogłoszenia wyników konkursu,

prowadzone są na ich własne ryzyko.


KOMUNIKAT BIURA PZB W SPRAWIE DOKUMENTACJI FINANSOWEJ ZA LICENCJE

Biuro Polskiego Związku Bokserskiego informuje, że – zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi – faktury za licencje zostaną wystawione w oparciu o dane podmiotu dokonującego wpłaty zapisane na przelewie. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają przesłania drogą elektroniczną – na adres:barbara.adamczyk@pzb.com.pl – informacji na jaki podmiot ma być wystawiona dana faktura. Informacja taka musi być bezwzględnie przesłana w dniu dokonywania operacji przelewu. Wszelkie późniejsze prośby w tej kwestii nie będą uwzględniane.

                                                                                                     Biuro

                                                                                  Polskiego Związku Bokserskiego100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W bieżącym roku mija 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Tak doniosły Jubileusz w historii naszego Państwa to dobry moment, aby poświęcić przynajmniej chwilę refleksji także osiągnięciom sportowców startujących z orłem na piersiach, za sprawą których Polska w wydatny sposób zaznaczała swoją obecność na arenach sportowych zmagań całego świata.

Swój niepodważalny udział w tych osiągnięciach mają także pięściarze, którzy wielokrotnie w międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej – jako zwycięzcy – słuchali na najwyższym stopniu medalowego podium Mazurka Dąbrowskiego na championatach kontynentalnych, światowych i przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich.

Wciąż zresztą w klasyfikacji medalowej dotychczas rozegranych Igrzysk – w których uczestniczyli Polacy – boks zajmuje II pozycję za lekką atletyką. 

Rywalizacja w sportach walki – w tym także w boksie – zwłaszcza ta rozgrywana na najwyższym poziomie światowym wymaga wielkiego hartu ducha i niezłomnego charakteru. Ten charakter Polacy jako naród pokazywali wielokrotnie zarówno w okresie niewoli – walcząc z zaborcami – jak i w okresie po odrodzeniu się Polski na mapie świata.

I w jednym i w drugim przypadku nasi rodacy pokazywali, że stać ich na największe poświęcenie i na sięganie po najwyższe zwycięskie laury.

Dzisiaj – z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – życzę nam wszystkim, aby znowu nad ringami całego świata rozbrzmiewał Hymn naszego Państwa ogłaszający wielkie zwycięstwa pięściarzy startujących z orłem na piersiach.


Leszek Piotrowski

Prezes

Polskiego Związku Bokserskiego


UWAGA ZMIANA TERMINU

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY –2018


W związku z przeniesieniem turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie do sportów halowych informujemy, że w bieżącym sezonie zawody te rozegrane zostaną w terminie 26.05.-03.06.2018r. w Koninie.

W związku z powyższym wszystkie OZB powinny dokonać weryfikacji terminów turniejów kwalifikacyjnych dla kadetów, które ostatecznie muszą zostać rozegrane do dnia 22.04.2018r.

Natomiast w odniesieniu do turnieju kwalifikacyjnego kadetek niebawem zostanie ogłoszony stosowny Komunikat.


Biuro

Polskiego Związku Bokserskiego