ADAM KUSIOR ZOSTAŁ WYBRANY DO KOMITETU WYKONAWCZEGO EUBC NA NAJBLIŻSZĄ KADENCJĘ