Komunikat nr 61/2017 dot. konsultacji szkoleniowej dla zawodniczek KN Seniorów