• Strona Główna
PZB-DOBRE.jpg

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się Kongresem Wyborczym Polskiego Związku Bokserskiego, który odbędzie się 12.09.2020 (sobota) w Warszawie

przypominamy o:

konieczności terminowego zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl i drogą tradycyjną na adres siedziby PZB: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa 

w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2020r. 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na Prezesa PZB znajduje się w załączniku poniżej.

oraz

konieczności terminowego zgłoszenia delegatów Okręgowych Związków Bokserskich.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres PZB Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pism dotyczących imiennego składu delegatów – w formie listy – na w/w Kongres z ich Okręgów

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy dla delegatów znajduje się w załączniku poniżej.

ring.jpg

25 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument zezwala m.in. na powrót kibiców do hal i sal sportowych, całkowite zniesienie limitów na basenach oraz udział w wydarzeniach i zajęciach sportowych nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie.

Przepisy dotyczą wszystkich dyscyplin sportowych.

Udostępnienie 50% miejsc przewidzianych dla publiczności

Podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych na/w:

 • stadionach;
 • boiskach;
 • salach i halach;
 • basenach;
 • siłowniach, klubach i centrach fitness;
 • oraz w zakresie organizacji obozów sportowych.

ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH:

 • co drugie miejsce na widowni;
 • w rzędach naprzemiennie;
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

 • z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

 

UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi:

 • zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;
 • zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

 

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

 

UWAGA! Na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi – bez udziału publiczności!

 

Uczestnictwo w zajęciach, wydarzeniach lub współzawodnictwie sportowym (dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych)

Od 25 lipca w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia.

Co to oznacza?

 • We współzawodnictwie sportowym, organizowanym w ramach danego wydarzenia sportowego (na przykład trzydniowa impreza biegowa z różnymi biegami - np. 5, 10, 15 km danego dnia) w każdym z tych biegów rozumianych jako współzawodnictwo sportowe będzie mogło wziąć udział po 250 osób (nie muszą to być różni  uczestnicy).
 • W limit 250 osób nie wchodzi obsługa wydarzenia (np. medialna, techniczna, ochrona, wolontariusze).
PZB-DOBRE.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZB, nr 01/07/2020 z dnia 04 lipca 2020 r., ustalony został nowy ostateczny termin wnoszenia opłaty licencyjnej PZB 2020 r. Termin ten to 15 sierpień 2020 r.

Wznowienie licencji PZB po tym terminie, jest możliwe po dokonaniu rocznej opłaty wpisowej, która jest jednakowa dla wszystkich członków i wynosi 30zł.

 

Ostateczny termin opłat nie obowiązuje osób i klubów, które ubiegają się o wydanie licencji.

 

Z poważaniem,

Biuro PZB

Grzegorz_Nowaczek.jpg

- Profesjonalizm to cecha krajowego boksu olimpijskiego. Pokazaliśmy, że potrafimy zorganizować wspaniałą galę, a pięściarki i pięściarze zaprezentowali kawał dobrego boksu – mówi Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego.

W miniony piątek w Kielcach odbyła się druga odsłona Suzuki Boxing Night – wspólnego projektu PZB i współpracującej ze Związkiem firmy Suzuki Motor Poland. Na scenie teatru w miejscowym Centrum Kultury walczyli najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki boksu olimpijskiego, a w pojedynku wieczoru – na zasadach zawodowego pięściarstwa – Mateusz Masternak wygrał z Ukraińcem Sergiejem Radczenko.

- Jestem bardzo zadowolony, bowiem organizacyjnie udało się poprowadzić projekt od początku do końca na wysokim poziomie. Wspólnie z prezesem Suzuki Motor Poland Piotrem Dulnikiem marzyliśmy o takiej imprezie w tym trudnym czasie i zrealizowaliśmy cel. Profesjonalizm to cecha krajowego boksu olimpijskiego. Pokazaliśmy, że potrafimy zorganizować wspaniałą galę, a pięściarki i pięściarze zaprezentowali kawał dobrego boksu po mocnym okresie przygotowawczym na zgrupowaniach w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i Cetniewie – stwierdził Grzegorz Nowaczek.

Kielczanin jest bardzo zaangażowany w rozwój krajowego pięściarstwa, bardzo mocno wspiera m.in. Mateusza Masternaka, byłego zawodowego mistrza Europy wagi junior ciężkiej, który po kilkunastu latach wrócił do boksu olimpijskiego z zamiarem wywalczenia awansu i zdobycia medalu olimpijskiego. Mateusz Masternak obecnie startuje w barwach bliskiego serca Grzegorza Nowaczka klubu RUSHH Kielce, jest też zawodowym żołnierzem. Przełożenie Igrzysk na 2021 rok sprawiło, że wrocławianin zaczął się wahać, czy nie wrócić na zawodowe ringi.

- W najbliższym czasie spotkam się z Mateuszem i wierzę, że ustalimy dogodne warunki dalszej współpracy. Oczywiście, że chcemy aby z nami został i dopiął swego, czyli stanął na olimpijskim podium. W strukturach PZB będzie ponownie Wydział Boksu Zawodowego, wkrótce ogłosimy nazwiska członków tego gremium i z pewnością dużo łatwiej będzie nam rozwijać polski boks olimpijski i jednocześnie wspierać zawodowy. Plany są ambitne, na razie wszystko fajnie się układa, nasz plan się sprawdza i oby tak dalej – uważa szef PZB.

Grzegorz Nowaczek ma nadzieję, że wspólnie z kierownictwem Suzuki Motor Poland oraz innymi sponsorami i partnerami odbuduje polską ligę bokserską. - Nie ukrywam, że mocna i profesjonalna liga to mój konik. Jeżdżę na spotkania, spotykam się z przedstawicielami różnych firm, bowiem chcę przygotować budżet na trzy lata działalności ligi. Jeśli uda się zabezpieczyć finansowo rozgrywki w takim okresie, wówczas wystartujemy. Żadnej daty nie będę podawał, bowiem w czasie pandemii jest wszystkim trudniej, chociaż jak pokazaliśmy z prezesem Dulnikiem można świetnie działać nawet w tych niesprzyjających okolicznościach. Marzy mi się start wielu klubów, dobre walki, pełne trybuny kibiców i transmisje telewizyjne. Polski boks olimpijski zasługuje na to, by go odbudować i by znów przynosił nam wszystkim wielką radość. Wszystkich kart jeszcze nie odkryliśmy...

1.jpg

„UCHWAŁA NR 01/08/2020
Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego
z dnia 5 sierpnia 2020r.

Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego podejmuje uchwałę o następującej treści:

Czynne prawo wyborcze w Okręgowych Związkach Bokserskich mają tylko te podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich w Okręgowych Związkach Bokserskich i w Polskim Związku Bokserskim.

Uchwała zostaje podjęta na podstawie przepisów statutowych PZB:

§1

1. Pozytywna opinia właściwego Okręgowego Związku Bokserskiego, o której mowa w §13 ust. 3 Statutu, może być wydana jedynie po stwierdzeniu zapłaty na rzecz właściwego Okręgowego Związku Bokserskiego składki członkowskiej należnej w roku, w którym klub sportowy uzyskał członkostwo we właściwym Okręgowym Związku Bokserskim.
2. Każdy uprawniony do ubiegania się o członkostwo w Polskim Związku Bokserskim przedkłada wraz z wnioskiem o uzyskanie członkostwa dowód zapłaty składki członkowskiej należnej w roku, w którym składany jest wniosek.
3. W wypadku braku zapłaty składki członkowskiej, o której mowa w ust. 2, Zarząd pozostawia bez rozpoznania wniosek o uzyskanie członkostwa w Polskim Związku Bokserskim do momentu uzupełnienia braku i wyznacza termin 14 dni do uzupełnienia braku, który jest liczony od dnia powiadamiania o braku osoby ubiegającej się o członkostwo. Po upływie ww. terminu Zarząd może przyjąć uchwałę odmawiającą przyjęcia do Polskiego Związku Bokserskiego.
4. Zapłacona składka członkowska, o której mowa w ust. 2:
a. podlega zaliczeniu na składkę w roku następnym, gdyby osoba składająca wniosek uzyskała członkostwa w Polskim Związku Bokserskim w roku następującym po tym, w którym złożyła wniosek,
b. podlega zwrotowi w wypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia do Polskiego Związku Bokserskiego

§2

1. Księgowa Związku Bokserskiego przed każdym posiedzeniem Zarządu przedkłada Prezesowi listę członków zwyczajnych, którzy kwalifikują się do wykluczenia na podstawie §19 ust. 2 pkt 2 Statutu.
2. Wraz z wykluczeniem członka zwyczajnego, Zarząd wskazuje delegatów, których mandat wygasł na podstawie §30 ust. 2 pkt 4 Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Attachments:
File
Download this file (Uchwała 01_08_2020.pdf)Uchwała 01_08_2020.pdf
PZB-DOBRE.jpg

KONGRES WYBORCZY PZB

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z uchwałą 04/07/2020 Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego

z dnia 9.07.2020 r., uprzejmie informuję,

że w dniu 12.09.2020r. (sobota) w Warszawie,

odbędzie się

KONGRES WYBORCZY POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

 

- godz. 11.00 – I termin

- godz. 11.30 – II termin

 

W związku z powyższym wszystkie Okręgowe Związki Bokserskie są zobowiązane do przesłania – drogą elektroniczną – na adres PZB Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pism dotyczących imiennego składu delegatów – w formie listy – na w/w Kongres z ich Okręgów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2020 r. 

Lista musi zawierać:

- Imię i nazwisko delegata

- Numer telefonu delegata

- Adres elektroniczny do delegata

Formularz zgłoszeniowy dla delegatów znajduje się w załączniku poniżej.

 

Kandydaci na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego powinni zgłosić się drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl i drogą tradycyjną na adres siedziby PZB: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2020r. 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na Prezesa PZB znajduje się w załączniku poniżej.

Do wszystkich Okręgów zostało wysłane wymagane zawiadomienie o miejscu, dacie i porządku obrad kongresu.

Okręgi są zobligowane do przekazania tych informacji swoim delegatom.

 

PZB-DOBRE.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZB, nr 01/07/2020 z dnia 04 lipca 2020 r., ustalony został nowy ostateczny termin wnoszenia opłaty licencyjnej PZB 2020 r. Termin ten to 15 sierpień 2020 r.

Wznowienie licencji PZB po tym terminie, jest możliwe po dokonaniu rocznej opłaty wpisowej, która jest jednakowa dla wszystkich członków i wynosi 30zł.

 

Ostateczny termin opłat nie obowiązuje osób i klubów, które ubiegają się o wydanie licencji.

 

Z poważaniem,

Biuro PZB

SBNII11.jpg

Reprezentujący barwy RUSHH Kielce Mateusz Masternak wygrał wysoko na punkty z Ukraińcem Siergiejem Radchenko w zawodowej walce w kategorii 91 kg, która odbyła się w piątek na Gali Boksu Olimpijskiego – Suzuki Boxing Night II w Kielcach. Piątkowy event to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Związku Bokserskiego i firmy Suzuki MotorPoland.

Po kilkunastu latach przerwy wrocławianin Mateusz Masternak wrócił do boksu olimpijskiego i dzięki staraniom władz PZB na czele z prezesem Grzegorzem Nowaczkiem, kontynuuje marzenia o występie i zdobyciu medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Pod koniec poprzedniego roku były Zawodowy Mistrz Europy został Mistrzem Polski w Opolu, zaś w marcu w Londynie uczestniczył w europejskich kwalifikacjach olimpijskich. Turniej nie został dokończony z powodu pandemii koronawirusa.

 

W piątek, na wspaniale zorganizowanej gali boksu olimpijskiego, na scenie teatralnej Kieleckiego Centrum Kultury Mateusz Masternak stoczył walkę nierankingową z Siergiem Radchenko, który z bardzo dobrej strony pokazał się we wcześniejszych pojedynkach z Polakami, m.in. a Krzysztofem Głowackim, Adamem Balskim i Arturem Szpilką. Mateusz Masternak był zdecydowanie lepszy od ukraińskiego rywala i zasłużenie zwyciężył na punkty po 8 rundach. W 5 rundzie Radchenko był liczony przez sędziego Macieja Dziurgota.
 
 
 
To był piękny spektakl na deskach teatru, w roli głównej Masternak, a Radchenko tym razem był drugoplanowym aktorem. – Dzięki dobremu przygotowaniu i mojemu doświadczeniu udało się zwyciężyć. Czułem presję rywala, w każdej rundzie był niebezpieczny. Cieszę się, że miałem tutaj w Kielcach gromki doping – ocenił Mateusz Masternak, który otrzymał puchar od Wiceminister Sportu Anny Krupki.
 
   
 
Wcześniej na gali Suzuki Boxing Night II, transmitowanej na żywo w TVP Sport, rywalizowali najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki w boksie olimpijskim. To krajowa czołówka walcząca o wyjazd na przyszłoroczne Igrzyska do Japonii. W walkach kobiet, w wadze 51 kg Sandra Drabik pokonała Angelikę Krysztoforską, 57 kg Sandra Kruk wygrała z Kingą Szlachcic, a w starciu z udziałem Karoliny Koszewskiej i Elżbiety Wójcik w kat. 75 kg lepsza okazała się bardziej utytułowana i doświadczona Karolina Koszewska.
 
Pojedynki mężczyzn rozpoczęły się od walki w wadze 63 kg Damiana Durkacza ze Słowakiem Michalem Takacsem, który zastąpił kontuzjowanego Mateusza Polskiego. Pięściarz z Knurowa znów pokazał to, z czego jest znany, czyli boks bazujący na refleksie, odchylaniu, szybkości, sprycie itd. Po wygranej Polak mówił: - Takiej walki potrzebowałem, chociaż nie jestem mega zadowolony ze swojej postawy. Najważniejsze, że mogłem pokazać się na takiej gali i za to dziękuję Suzuki Motor Poland i Polskiemu Związkowi Bokserskiemu. A co do Igrzysk, powiem krótko – będę na Olimpiadzie w Tokio.
 
W kat. 69 kg Młodzieżowy Mistrz Polski Łukasz Zyguła pokonał 2:1 debiutującego w seniorskim boksie Mistrza Polski Juniorów Michała Jarlińskiego, który stylowo boksuje podobnie do Damiana Durkacza. – Spodziewałem się trudnej walki, Michał ładnie chodzi na nogach, więc wiedziałem, że muszę siąść na niego. Byłem przygotowany kondycyjnie, więc starałem się jechać cały czas do przodu – mówił Łukasz Zyguła.
 
W potyczce z udziałem kolegów klubowych z RUSHH Kielce i reprezentacji, w wadze 75 kg Bartosz Gołębiowski pokonał Daniela Adamca. W kategorii półciężkiej Mateusz Goiński okazał się lepszy od Sebastiana Wiktorzaka (rewanż za finał MP), a w superciężkiej ważący 117 kg Oskar Safaryan wygrał ze starszym od siebie Adamem Kulikiem (112,5 kg) 2:1. – Daliśmy z siebie wszystko, a wygrał lepszy. Pierwszy głód boksu zaspokojony i teraz czekam na kolejne wyzwania – przyznał Oskar Safaryan, zawodnik Concordii Knurów.
 
 
 
Suzuki Boxing Night II – wyniki (zwycięzcy na pierwszym miejscu)
51 kg Sandra Drabik – Angelika Krysztoforska 3:0
57 kg Sandra Kruk – Kinga Szlachcic 3:0
75 kg Karolina Koszewska – Elżbieta Wójcik 3:0
 
63 kg Damian Durkacz – Michal Takacs (Słowacja) 3:0
69 kg Łukasz Zyguła – Michał Jarliński 2:1
75 kg Bartosz Gołębiewski – Daniel Adamiec 3:0
81 kg Mateusz Goiński - Sebastian Wiktorzak 3:0
+91 kg Oskar Safaryan - Adam Kulik 2:1
 
Walka wieczoru 91 kg Mateusz Masternak – Siergiej Radczenko 80:71, 79:72, 80:71
 
 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.